Stacks Image 11

Oppdateringar

Mailadresse til Fjordhest NM
Du kan no kontakte oss på mail, og om du har eit spørsmål vedrørande Fjordhest NM 2018, så er adressa:

post@fjordhestnm.no


Camping på stemneplassen og alternativ overnatting
Me jobbar med desse sakene, og vil åpne opp for bestilling av camping / biloppstilling den 1. november. Me satsar også på at innan den tid skal me ha fått på plass ein avtale om overnatting for einskilde eller grupper på ein skule eller forsamlingshus i nærleiken.

Me held dykk oppdatert så snart me veit noko meir om dette.