Kvalifiseringskrav

KVALIFISERING NM FJORDHEST

Følgende er kvalifiseringkravene for de ulike klassene til NM Fjordhest

Hver hest kan starte maksimum to klasser daglig. Overdommer kan nekte en hest å starte en eller flere klasser dersom han vurderer hestens kondisjon som for dårlig (jf § 123.3).


NM Junior (f.o.m. det året vedkommende fyller 14, t.o.m. det året vedkommende fyller 18)
All kvalifisering må ha skjedd i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og senest før start i første klasse under mesterskapet, på distriktsstevne eller høyere

 • Dressur: LB - minst 55%
 • Sprang: 80 cm med maks 12 feilpoeng
 • Kjøring: Presisjonskjøring Lett - fullført i det aktuelle nivået med godkjent resultat.

NM Senior (f.o.m. det året vedkommende fyller 18)
All kvalifisering må ha skjedd i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og senest før start i første klasse under mesterskapet, på distriktsstevne eller høyere

 

 • Dressur: LA - minst 55%
 • Sprang: 80 cm med maks 12 feilpoeng
 • Kjøring: Maratonkjøring Middels - gjennomført med godkjent resultat

 

NM Lag

For NM Lag må den enkelte ekvipasje være kvalifisert etter samme krav som for åpne klasser.

 

 • Dressur: LA – minst 58% to ganger
 • Sprang: 80 cm - minst ha oppnådd godkjent nivå
 • Kjøring: Maratonkjøring Middels - to lette klasser til minst 55%

 

Grenmesterskapene

 

 • Dressur: LA - Minst oppnådd 60% to ganger
 • Sprang: 90 cm – to grunnomganger med maks åtte feilpoeng
 • Kjøring: Middels – oppnådd minst 50% i A-konkurranse, samt gjennomført B- og C-konkurranse uten å ha blitt eliminert eller utelukket.

 

Åpne klasser

I alle åpne klasser må kvalifiseringen ha skjedd i løpet av inneværende år.

 • Dressur: LC/LB – minst 55%. For LA og høyere må ekvipasjen minst ha oppnådd 58% to ganger.
 • Sprang: minst ha oppnådd godkjent resultat på samme klassenivå. For 60 cm og 70 cm kan denne kvalifiseringen skje på utvidet klubbstevne.
 • Kjøring: Utdanning/Lett/Middels - gjelder kvalifisering i henhold til KR IX.
  • Utdanning: Ingen krav
  • Lett: Ingen krav
  • Middels: to lette klasser til minst 55%

 

Beste Unge Fjordhest (BUF)

 

4-års:

 

 • Dressur: LC – minst oppnådd 50% 
 • Sprang: 60 cm – oppnådd godkjent resultat
 • Kjøring: Presisjon LC - ingen kvalifiseringskrav

 

5-års:

 

 • Dressur: LB – minst oppnådd 50%
 • Sprang: 70 cm – oppnådd godkjent resultat
 • Kjøring: Presisjon LB – ingen kvalifikasjonskrav

 

6-års:  

 

 • Dressur: LA – minst oppnådd 50%
 • Sprang: 80 cm – oppnådd godkjent resultat
 • Kjøring: Presisjon LA - ingen kvalifiseringskravFølg lenke for mer informasjon hos Norges Fjordhestlag